WA Casco

Bij autoverzekeringen bestaan er drie soorten dekkingen. Als u een autoverzekering wilt afsluiten dient u de keuze te maken welke het meest bij u en uw auto past. Deze keuze is afhankelijk van de leeftijd en waarde van uw auto, uw woonregio en uw persoonlijke wensen m.b.t. eventuele schadeclaims. Als uw auto een relatief lage dagwaarde heeft is het niet al te verstandig om een autoverzekering te kiezen met een hoge dekking. De premie zal namelijk best hoog zijn en niet op kunnen wegen tegen de voordelen, oftewel de uitkering bij total-loss. Er bestaan echter mensen die het fijn vinden om er zeker van te zijn dat zij verschillende soorten schade vergoedt krijgen.

Beperkt Casco Verzekering: Deze vorm van dekking kan worden afgesloten als een aanvulling op de standaard, wettelijk verplichte WA-verzekering. Deze dekking kan gezien worden als een tussenvorm van de Allrisk en de WA-verzekering. Bij de beperkt casco dekking bent u verzekerd voor een aantal soorten schade aan uw auto, zoals brand, kortsluiting, diefstal, natuurrampen, botsingen met loslopende dieren, schade bij rellen en ruitbreuk. De volledige lijst van schade-inducerende gebeurtenissen die vergoedt worden kunt u vinden in de polisvoorwaarden. De beperkt casco dekking zal echter geen schade dekken waarbij u zelf schuldig bent zoals aanrijdingen, botsingen of van de weg raken. In de volksmond wordt deze dekking vaak ook wel WA-plus genoemd. Beperkt casco wordt door verzekeraars aangeraden indien u over een auto beschikt die relatief oud is, bijvoorbeeld tussen 5 en 10 jaar.

Volledig Casco: Bij de consumenten is deze vorm van autoverzekering bekend als de Allrisk verzekering. Dit is de meest uitgebreide dekking die u kunt kiezen. De Allrisk verzekering vergoedt in tegenstelling tot de WA-verzekering en de beperkt casco verzekering ook schade die ontstaan door eigen schuld. Deze vorm wordt door verzekeraars aangeraden indien uw auto nieuw is, dus jonger dan 3 jaar. Na 3 jaar zal de dagwaarde vaak zo gedaald zijn dat het niet meer voordelig is om zo’n hoge premie te betalen en is het verstandig om over te stappen op een beperkt casco verzekering. Volledig casco wordt ook aangeraden als de auto niet volledig afbetaald is. Als uw auto dan door eigen schuld total loss raakt hoeft de lening niet verder afgelost te worden. De Allrisk verzekering dekt niet alleen schade die door anderen is veroorzaakt, of door gebeurtenissen die u niet kunt beïnvloeden zoals het weer, maar ook schade waarbij u zelf de schuldige bent. Als u bijvoorbeeld van de weg raakt of een botsing veroorzaakt zal dus alleen deze vorm van dekking de schade kunnen dekken.

Naast de drie soorten dekkingen bestaan er ook een aantal aanvullende verzekeringen die u bovenop uw autoverzekering kunt plaatsen. In het algemeen zal uw autoverzekering niet alleen de schade aan het voertuig maar ook de schade aan uw medepassagiers vergoeden. De inzittendenverzekering kan u extra bescherming bieden als er bij een ongeluk geen schuldige partij kan worden aangewezen. U heeft de keuze tussen een schadeverzekering inzittenden, die zaken zal dekken die zich in de auto bevinden, en de ongevallen inzittendenverzekering, die overlijden en blijvende invaliditeit dekt. Deze verzekeringen zijn alleen verstandig als u vaak en veel passagiers heeft, bijvoorbeeld als u een vervoerder bent.

De eigen-vervoer dekking wordt gebruikt door mensen die vaak goederen of andere zaken vervoeren. Deze vorm van verzekering zal ook de vervoerde goederen meeverzekeren. Als u een aantal jaar schadevrij rijdt zal u vaak een korting ontvangen op uw premie van uw verzekeraar. Zodra u echter schade rijdt zal u een aantal treden terugvallen in het bonus/malus systeem. De No-claimbescherming kan u hierbij helpen. Met deze bescherming mag u per jaar een keer schade claimen zonder dat uw premie hierdoor negatief beïnvloed wordt.

De pechhulpverzekering zal u recht geven op hulp bij pech. Hiermee wordt een mechanisch defect van uw voertuig bedoeld waardoor normaal gebruikt van de auto onmogelijk is. Dit is het geval bij bijvoorbeeld een lekke band, verkeerde brandstof of defecte sleutels. Met de rechtsbijstandverzekering kunt u kiezen tussen de verhalende rechtsbijstandverzekering en de volledige rechtsbijstandverzekering. De verhalende rechtsbijstandverzekering verzekert juridische hulp als u schade gaat verhalen van de tegenpartij. De volledige rechtsbijstandverzekering zal u juridische bijstand bieden voor alle zaken waarbij u aan het verkeer deelneemt.

Lees ook:
Autoverzekering Vergelijken
Autoverzekering Vergelijken Online
Autoverzekering Berekenen
Autoverzekering Afsluiten
Goedkope Autoverzekering
Goedkoopste Autoverzekering
WA Verzekering Autoverzekering wa
WA Beperkt Casco
WA Casco
All Risk Verzekering